Certificering

Wemmers Installatiebedrijf b.v. is door diverse instanties gecertificeerd.

UNETO-VNI
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De organisatie behartigt de belangen van en levert diensten ten behoeve van leden, op sociaal, economisch, juridisch, technisch, informatiserings- en onderwijsgebied. Bedrijven kunnen via de vereniging met elkaar in contact komen, en daarmee elkaar ondersteunen in hun werkgeversfunctie, maar ook bij het uitbouwen van hun ondernemerschap door technologische, maatschappelijke en andere ontwikkelingen, of bij innovatie en marktprofilering. Kwaliteit staat bij UNETO-VNI hoog in het vaandel. Zo heeft UNETO-VNI diverse leveringsvoorwaarden opgesteld die de aangesloten bedrijven gebruiken bij het afsluiten van overeenkomsten. Dankzij deze voorwaarden zijn klanten onder meer verzekerd van garantie op het geleverde werk en de installaties.

SEI
In het erkenningen register van de SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijf) zijn de installatiebedrijven opgenomen die aangetoond hebben dat men beschikt over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij moet u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid (uw veiligheid) te testen, de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties om uw installaties zo te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

Erkend leerbedrijf
Wemmers mag zich officieel Erkend leerbedrijf noemen omdat we van het ‘Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor techniek’ (Kenteq) het bijbehorende certificaat hebben ontvangen. Dit certificaat garandeert de gedegen opleiding van vakmensen in de beroepspraktijk bij Wemmers.

De bedrijfsomstandigheden bij Wemmers zijn goed om leerlingen op de werkplek te kunnen opleiden. Daarnaast is een praktijkbegeleider in het bedrijf aanwezig die voor de juiste begeleiding zorgdraagt. Hiermee voldoet Wemmers aan de kwaliteitscriteria die Kenteq stelt om tot erkenning over te gaan.

Volgens Kenteq leert de ervaring dat bedrijven die goede opleidingsmogelijkheden bieden beschikken over gemotiveerde vakmensen die graag bij hun bedrijf willen blijven werken. Specifieke kennis en ervaring blijven zo bewaard voor het bedrijf.

VCA-certificaat
Tevens zijn onze monteurs in het bezit van een zogenaamd VCA-certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Dit VCA-certificaat verplicht de werknemers tot het structureel beheersen van de aannemersveiligheid en verkleint de kans op calamiteiten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door ongevallen. Dit komt de kwaliteit van het werk ten goede. Werknemers van Wemmers maken gebruik van de verstrekte PBM's (Persoonlijke Beschermings Middelen), nemen deel aan voorlichtingsbijeenkomsten en volgen cursussen op het gebied van veiligheid. Gewerkt wordt met goedgekeurd gereedschap en materieel. Overigens is Wemmers als bedrijf niet VCA-gecertificeerd.